Readings from Class: More of Patañjali’s Yoga Sūtra 1.33

Yoga Sūtras of Patañjali 1.33: I.33 maitrî-karuñâ-muditopekæâñâä sukha-duïkha-puñyâpuñya-viæayâñâä bhâvanâtaå citta-prasâdanam I have … Continue reading Readings from Class: More of Patañjali’s Yoga Sūtra 1.33